نویسنده = ������������������������� ��������
تعداد مقالات: 4
1. خودتنظیمی زیست محیطی شرکت ها در صنعت نفت و گاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1400

10.22059/jolt.2021.305856.1006874

الهام حسنی؛ محمد ساردوئی نسب؛ مهدی بالوی؛ علی مشهدی


3. اثر انتقالی پژوهش‌خواهی در آرا مدنی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 257-283

10.22059/jolt.2015.56838

محمد ساردوئی نسب؛ سید امیرحسام موسوی


4. چک الکترونیکی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 87-112

10.22059/jolt.2013.50486

محمد ساردوئی نسب؛ احد طاهری