نویسنده = �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. تأملی در اقسام خسارت تأخیر تأدیه و امکان اعمال آن در دیون ارزی

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 351-371

10.22059/jolt.2020.301410.1006841

محمد مهدی الشریف؛ سید محسن قائم فرد؛ سید محمد مهدی منصوری طهرانی


2. نقد نهاد «تخفیف بر اساس وضعیت مالی عامل زیان» در دعوای مسئولیت مدنی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-32

10.22059/jolt.2013.50479

محمد مهدی الشریف؛ سمیه سعیدی