تعیین تابعیت شرکت‌های تجاری در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل

نویسنده

استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

چکیده

اینکه شرکت تجاری، مانند اشخاص حقیقی می تواند دارای تابعیت باشد، امری نیست که همیشه مورد قبول قرار گرفته یا آنجا که قبول شده است، مفهومی یکسان داشته باشد. اولین باری که در سال 1959 این مسأله در فرانسه و در "دادگاه تعارضات" مطرح شد، تعیین تابعیت شرکت امری موردی تلقی شد که دادگاه رسیدگی کننده می‌تواند با معیارهای مورد قبول خود به انجام آن مبادرت کند. از آن زمان تاکنون نیز در مورد مفهوم و نحوه تعیین تابعیت شرکت ها بحث و جدل های فراوان در گرفته است، چه در حقوق داخلی کشورها و چه در حقوق بین الملل. موضوع این مقاله بررسی این مجادلات است و اینکه، امروزه در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل، تابعیت شرکت به چه مفهومی است و چه معیارهایی برای تعیین آن به کار رفته می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The determination of the nationality of the commercial companies in comparative and international law

نویسنده [English]

  • Rabia Eskin
چکیده [English]

The fact that a commercial company can have a nationality, as it is the case with regard to real persons, has not unanimously been accepted.The question was fIrst raised in 1958 before the "Tribunal des conflits" in France, where the said tribunal considered the matter as a "question de fait" meaning that any court or tribunal could make its decision according to its own standard based upon the circumstances of each case. Since then, the defInition of the word "nationality" and the method of its determination continue to give rise to discussion in doctrine as well as in jurisprudence. The objective of this article is to consider this subject in the light of national and intemationallaw.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Domicile of commercial company.
  • Foreigners
  • Law applicable to a comercial company
  • Legal personality
  • Nationality of commercial companies