حق امنیت فردی و تامین آن در نهج‌البلاغه‌

نویسنده

دانش آموخته دکتری حقوق عمومی، پردیس قم دانشگاه تهران

چکیده

امنیت موهبتی الهی است که فرد در آن می‌تواند با استفاده از وضعیت امن، زندگی عادی و آرام خود را داشته باشد. حقِ بر داشتن این وضعیت امن را حق امنیت می‌گویند. مهم‌ترین بهره‌ای که فرد در این وضعیت می‌برد، با لحاظ ملازمة بین تامین حق امنیت و استیفای حقوق فردی، توانایی او بر اجرا و استیفای حقوق خودش است. در حقیقت، امنیت یعنی ایجاد فراخنا و وضعیتی خاص برای تحقق حق‌های فردی و مصونیت از تهدیدهای احتمالی است که مشخصا از سوی حکومت و ماموران حکومتی ممکن است بر افراد تحمیل شود، می‌باشد.
راهبرد حکومتی امام علی ]ع[ برای تامین این حق، عبارت است از ایمنی بخشی به مردم و القای این حس به مردم که هیچ تهدیدی از سوی حکومت و ماموران او متوجه افراد نمی‌شود. امام این کار را با صدور فرمان‌های قاطع به ماموران و هشدار، توبیخ و مجازات آنها در صورت عدم رعایت حال مردم انجام می‌‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Right to Personal Security and Providing It Through the Nahjolbalaghe

نویسنده [English]

  • Mohammad Hadi Kaviani
چکیده [English]

The security is a divine grace with which a person can live commonly and peacefully, by enjoying a secure situation. The right for enjoying this situation is called, the right of security. Considering the implication between supporting the of security and taking the individual right, the most important benefit which a person gets in this situation, is his ability to perfome and to take his own right. In deed, creating security means creating an opportunity and a special situation for protecting individual rights against threats imposed upon people, particularly by the government and it is officials.The governmental strategy of Imam Ali for providing this right is to provide for people and inspire a perception (to them) in terms of which no threats face people by the government and it is officials. Imam does this by issuing conclusive orders to officials, and by warning, reproaching and punishing them, if they have not observed people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali
  • Personal security
  • Right to security
  • security