دوره و شماره: دوره 7، شماره 16، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-210 (بهار و تابستان) 
4. نگرشی بر تحولات قراردادهای حفاری

صفحه 85-112

محسن صفری؛ مصطفی بهاری‌زاده


5. بازخوانی مواضع تهمت در شهادت

صفحه 113-156

علی ایزدی‌فرد؛ محمد قنبرزاده؛ حسین کاویار