جهانی شدن و تأثیر آن بر هویت های قومی و ملی

نویسنده

چکیده

سال های آخر قرن بیستم و اوایل قرن 21 میلادی با ورود تکنولوژی جدید ارتباطی، افزون تر شدن قدرت شرکت های فراملی و فروپاشی بلوک سوسیالیست، جهان وارد عرصه جدیدی از تعاملات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و قومی شده که ویژگی بارز آن فشردگی زمان، مکان و فضا، رشد مطالبات و گرایش های هویت خواهانه، ادغام اقتصادی، اضمحلال فرهنگ ها و خرده فرهنگ های ضعیف و کم رنگ شدن مرزهای ملی است. این پدیده که به نام جهانی شدن مشهور گشته، تعاریف، پیشینه مصادیق و آثاری دارد که این مقاله ضمن واکاوی مختصر آن، اثر جهانی شدن را بر هویت های ملی و قومی مورد بررسی قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

During the last decades of the 20th century and early 'yea.rs of the
21st century, the world has witnessed. a new era of economic, cultural, social, political and ethnic interactions as a result of the introduction
of new technologies in communication, grow of multinational
companies, and collapse of the former Soviet bloc. These
developments bring about a lot of changes worldwide specially in
respect of national and ethnic identities. In this article the concept of
globalization will be first defined and its elements will be examined.
Then, the impact of globalization on national and ethnic identities will
be discussed

کلیدواژه‌ها [English]

  • boundaries
  • cultures
  • ethnics
  • globalization. economic
  • polities