نویسنده = محمد رسول آهنگران
تعداد مقالات: 1
1. اجرای حدود در عصر غیبت؛ مبانی و چالش‌ها

دوره 6، شماره 14، بهار و تابستان 1388، صفحه 149-166

محمد رسول آهنگران؛ مصطفی مسعودیان