«راهنمای ثبت نام و رود به سامانه»

* دوره انتشار : دوفصلنامه

* نوع مقاله های قابل انتشار: پژوهشی(Research Article)

* رتبه مجله: علمی - دارای ایندکس ISC

 * نرخ پذیرش مقالات: حدود 13% در سال 99

* هزینه ارزیابی و ویراستاری : در صورت پذیرش دارد

* نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله: الکترونیکی

* نوع گواهی پذیرش مقاله : تاریخ و  شماره انتشار ذکر نمی‌گردد

* نام نرم افزار مشابهت یاب مورد استفاده برای بررسی مقالات همتاجو 

* روش ارزیابی : دوسو ناشناس

* حداقل زمان لازم جهت تعیین تکلیف مقاله : 4 ماه

 * نحوه ارتباط با دفتر مجله : از طریق بخش " تماس با ما "

 *  آغاز انتشار مجله : سال 1382  (عنوان مجله در سال 1387 از "اندیشه های حقوقی" به " حقوق خصوصی " تغییر یافت)

 *  دسترسی به مقالات و  دانلود آنها رایگان می‌باشد. 

 

  (طبق قوانین مجله کلیه نویسندگان مسئول باید نامه ای مبنی بر تهیه مقاله به صورت مشترک با سایر نویسندگان و تایید مفاد آن به امضای کلیه نویسندگان رسانده و به همراه فایل مقاله خود در قالب فایلهای تکمیلی/اضافی ارسال نمایند.)

 

 

شماره جاری: دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 279-584 (پاییز و زمستان) 

4. تأملی در اقسام خسارت تأخیر تأدیه و امکان اعمال آن در دیون ارزی

صفحه 351-371

10.22059/jolt.2020.301410.1006841

محمد مهدی الشریف؛ سید محسن قائم فرد؛ سید محمد مهدی منصوری طهرانی


9. تأملی بر جایگاه اصل تعادل در شرکت سهامی: از قابلیت‌ها تا کاستی‌ها

صفحه 477-499

10.22059/jolt.2020.304121.1006863

محمد صادقی؛ سید علی‌رضا موسوی؛ علی‌رضا رجب‌زادة اصطهباناتی