«راهنمای ثبت نام و رود به سامانه»

* دوره انتشار : دوفصلنامه

* نوع مقاله های قابل انتشار: پژوهشی(Research Article)

 *رتبه مجله: علمی (ب)- دارای ایندکس Q2-ISC

 * نرخ پذیرش مقالات: حدود 12% در سال 1400

* هزینه انتشار مقاله  : 500،000 تومان

* نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله: الکترونیکی

* نوع گواهی پذیرش مقاله : تاریخ و  شماره انتشار ذکر نمی‌گردد

* نام نرم افزار مشابهت یاب مورد استفاده برای بررسی مقالات همتاجو 

* روش ارزیابی : دوسو ناشناس

* حداقل زمان لازم جهت تعیین تکلیف مقاله : 4 ماه

 * نحوه ارتباط با دفتر مجله : از طریق بخش " تماس با ما "

 *  آغاز انتشار مجله : سال 1382  (عنوان مجله در سال 1387 از "اندیشه های حقوقی" به " حقوق خصوصی " تغییر یافت)

 *  دسترسی به مقالات و  دانلود آنها رایگان می‌باشد. 

 

  (طبق قوانین مجله کلیه نویسندگان مسئول باید نامه ای مبنی بر تهیه مقاله به صورت مشترک با سایر نویسندگان و تایید مفاد آن به امضای کلیه نویسندگان رسانده و به همراه فایل مقاله خود در قالب فایلهای تکمیلی/اضافی ارسال نمایند.)

 

 

شماره جاری: دوره 18، شماره 2، مهر 1400، صفحه 251-591 (پاییز و زمستان) 

خودتنظیمی زیست‌محیطی شرکت‌ها در صنعت نفت و گاز

صفحه 319-341

10.22059/jolt.2021.305856.1006874

محمد ساردوئی نسب؛ مهدی بالوی؛ علی مشهدی؛ الهام حسنی


داوری‌پذیری اختلافات داخلی شرکت‌های تجاری و موانع آن

صفحه 393-416

10.22059/jolt.2022.334761.1007048

محمد رستمی؛ بهرام تقی پور؛ علیرضا صالحی فر؛ حسین داودی بیرق


ابر واژگان