اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1432
تعداد پذیرش 143
تعداد پذیرش بدون داوری 13
تعداد عدم پذیرش 807
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 424

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 296
تعداد مشاهده مقاله 705103
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 448741
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 28 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 150 روز
متوسط زمان داوری 42 روز
متوسط زمان پذیرش 347 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 500 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 95 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 28 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 223 روز
درصد پذیرش 10 %