اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1551
تعداد پذیرش 161
تعداد پذیرش بدون داوری 13
تعداد عدم پذیرش 880
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 445

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 314
تعداد مشاهده مقاله 763551
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 488450
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 26 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 138 روز
متوسط زمان داوری 40 روز
متوسط زمان پذیرش 322 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 500 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 93 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 27 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 208 روز
درصد پذیرش 10 %