اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1408
تعداد پذیرش 126
تعداد پذیرش بدون داوری 13
تعداد عدم پذیرش 799
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 423

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 290
تعداد مشاهده مقاله 695896
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 442161
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 28 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 151 روز
متوسط زمان داوری 42 روز
متوسط زمان پذیرش 357 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 500 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 95 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 28 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 229 روز
درصد پذیرش 9 %