اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1483
تعداد پذیرش 148
تعداد پذیرش بدون داوری 13
تعداد عدم پذیرش 835
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 435

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 301
تعداد مشاهده مقاله 725675
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 463343
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 27 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 146 روز
متوسط زمان داوری 41 روز
متوسط زمان پذیرش 341 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 500 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 93 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 28 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 216 روز
درصد پذیرش 10 %