اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1369
تعداد پذیرش 131
تعداد پذیرش بدون داوری 13
تعداد عدم پذیرش 768
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 408

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 286
تعداد مشاهده مقاله 650093
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 431175
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 29 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 153 روز
متوسط زمان داوری 43 روز
متوسط زمان پذیرش 354 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 500 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 97 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 29 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 229 روز
درصد پذیرش 10 %