اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1692
تعداد پذیرش 200
تعداد پذیرش بدون داوری 13
تعداد عدم پذیرش 944
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 471

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 40
تعداد مقالات 353
تعداد مشاهده مقاله 856268
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 541523
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 24 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 132 روز
متوسط زمان داوری 38 روز
متوسط زمان پذیرش 307 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 500 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 93 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 26 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 181 روز
درصد پذیرش 12 %