درباره نشریه

نشریه حقوق خصوصی بر مباحث حقوق خصوصی متمرکز است. حقوق خصوصی یکی از شاخه‌های اصلی و کهن علم حقوق است به نحوی که در بسیاری از نظام‌های حقوقی تا قرن‌ها تمرکز حقوق بر مباحث حقوق خصوصی بوده است. در فقه اسلامی نیز به غیر از بخش عبادات، مطالب دیگر عمدتاً حول و حوش مباحث حقوق خصوصی است. حقوق خصوصی روابط بین احاد جامعه را با یکدیگر تنظیم می‌کند. عمده مباحث حقوق خصوصی عبارت است از حقوق اموال و مالکیت‌ها شامل حقوق اموال و مالکیت‌های فکری که رابطه اشخاص با اموال اعم از مادی و فکری را تنظیم می‌کند و به امر مالکیت می‌پردازد. حقوق خصوصی همچنین به تفصیل مباحث حقوق قراردادها را پوشش می‌دهد که معاملات و مبادلات بین اشخاص را تنظیم می‌کند و سنگ بنای تمام داد و ستدهای اقتصادی است. مباحث احوال شخصیه از قبیل، ارث، وصیت، اهلیت، نکاح و طلاق و نسب نیز بخشی از حقوق خصوصی است. همچنین حقوق خصوصی متکفل بیان روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص حقوقی و حقیقی و نحوه تشکیل و اداره شرکت‌های تجاری و همچنین انحلال و ورشکستگی آنها است. روابط تجاری و اقتصادی خصوصی ممکن است خارج از مرز یک کشور واقع شود که حقوق تجارت بین الملل را تشکیل می‌‌دهد.

 

* دوره انتشار : دوفصلنامه

* نوع مقاله های قابل انتشار: پژوهشی(Research Article)

 *رتبه مجله: علمی (ب)- دارای ایندکس Q2-ISC

 * نرخ پذیرش مقالات: حدود 15% در سال 1402

* هزینه انتشار مقاله  : 500،000 تومان

* نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله: الکترونیکی

* نوع گواهی پذیرش مقاله : تاریخ و  شماره انتشار ذکر نمی‌گردد

* نام نرم افزار مشابهت یاب مورد استفاده برای بررسی مقالات همتاجو 

* روش ارزیابی : دوسو ناشناس

* حداقل زمان لازم جهت تعیین تکلیف مقاله : 4 ماه

 * نحوه ارتباط با دفتر مجله : از طریق بخش " تماس با ما "

 *  آغاز انتشار مجله : سال 1382  (عنوان مجله در سال 1387 از "اندیشه های حقوقی" به " حقوق خصوصی " تغییر یافت)

 *  دسترسی به مقالات و  دانلود آنها رایگان می‌باشد.