اهداف و چشم انداز

نشریه حقوق خصوصی درصدد است تا تازه‌ترین تحقیقات اندیشمندان و پژوهشگران را در حوزه حقوق خصوصی منتشر کند و این بخش از دانش را اعتلا بخشد. این نشریه نتایج تحقیقات و پژوهش‌های استادان، محققان و اندیشمندان را که حاوی نکات بدیع و تحلیل‌های به‌روز باشد منتشر می‌کند. این نشریه همچنین مقالات مستخرج از پایان‌نامه‌های دانشجویان ارشد و رساله‌های دکتری را که متضمن دیدگاه‌ها و تحلیل‌های نو و جدید بوده یا حاکی از فعالیت‌های اصیل پژوهشی باشد، منتشر می‌کند. ارزیابی در نشریه حقوق خصوصی کاملا بی‌طرفانه و با استمداد از داوران و کارشناسان خبره در هر حوزه انجام می‌دهد.

موضوعات تحت شمول نشریه حقوق خصوصی   
 کلیه مباحث مربوط به حقوق خصوصی در حیطه نشریه حقوق خصوصی قرار دارد. این نشریه از مطالعات تطبیقی و بین‌المللی که مباحث حقوق خصوصی را مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند، به گرمی استقبال می‌کند. البته مباحثی که صرفاً جنبه فقهی دارد یا عمده مباحث آن فقهی است بهتر است به نشریات فقهی ارسال شود.
مباحث زیر از جمله مسائلی است که می‌تواند در نشریه حقوق خصوصی منتشر شود:
حقوق قراردادها اعم از داخلی و بین المللی و تطبیقی
حقوق اموال و مالکیت‌ها اعم از مادی و فکری
حقوق تجارت، تشکیل شرکت‌های تجاری، اداره و انحلال و ورشکستگی
آیین دادرسی مدنی و اجرای آرای قضایی
داوری داخلی و بین المللی
احوال شخصیه شامل ارث، وصیت، نکاح، طلاق، نسب