بررسی ابعاد حقوقی بورس بین‌المللی دارایی فکری و مقایسۀ آن با بازار ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

مقر بورس بین­المللی دارایی فکری در ایالات متحدة امریکا است، نخستین بازار بورس مالی مبتنی بر انتقال حقوق مالکیت فکری است که در راستای تجاری­سازی دارایی­های فکری در دهة اخیر آغاز به فعالیت کرده است. این سازمان بر پایة دو اصل بنیادین شفافیت و کارایی، فضایی را ایجاد می­کند تا دارایی­های فکری، بنا بر شرایط استانداردشده و قیمت بازاری دادوستد می‌شود و همین امر به کشف قیمت منصفانه و معقول در بازار آزاد می­انجامد. بنابراین، صاحبان حقوق و همچنین متقاضیان آثار فکری می­توانند به سهولت و با صرف اندک هزینه و زمان، به مطلوب قراردادی خود دست یابند. برهمین اساس، شرکت فرابورس ایران بازار دارایی فکری را بر پایة اوراق بهادار مبتنی بر مالکیت فکری بنا نهاد که با وجود شباهت­های دو بازار بورس بین­المللی دارایی فکری و بازار دارایی فکری ایران از لحاظ اهداف و اصول، عمده تفاوت چشمگیر آن دو در دامنة شمول و شیوه معاملاتی آن‌ها بوده و از حیث موضوع، بازار ایران دارای محدودیت است که اصلاح قانون موضوعه می­تواند راه­گشا باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Legal Aspects of International Exchange Market of Intellectual Property Comparing with the Iranian Market

نویسندگان [English]

 • Seyed Hasan Shobeyri Zanjan 1
 • Mahsa Tadayyon Sa’adi 2
1 Assistant Professor, Qom University, Qom, Iran
2 Ph.D. Student in Private Law, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

The International Exchange Market of Intellectual Property, located in United States, is the first world financial exchange market based on transferring intellectual property rights and commercialization of IP assets. This organization which is founded on two vital principles, i.e. transparency and efficiency has provided an exchange market for trading IP assets via their standardization and market values. Thus, in such a market obtaining fair and reasonable prices of IP assets are achievable in a free market. Therefore, right holders and intellectual property owners could easily attain their contractual terms in timely and costly manner. Although there are some similarities between Iran Fara-Bourse Company established as an Intellectual Property Market and international IP exchange market in terms of the goals and principles, there are remarkable differences between them in respect of their scope and transaction methods. Furthermore, Iran IP market has certain limitations in its subject that an amendment to the legislation could improve such a market.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iran Fara-Bourse IP Market
 • Intellectual Property
 • International Intellectual Property Exchange Market
 1. ابراهیمی، مهیار (1393). بازار دارایی­های فکری. http://www.meyarco.com/Media/Default/other/IntellectualMarket.pdf[1395/12/15
 2. امامی، اسدالله (1390). حقوق مالکیت صنعتی. تهران: نشر میزان.
 3. انصاری، باقر (1387). سازوکارهای حقوقی حمایت از تولیدعلم (حقوق پژوهش). تهران: سمت
 4. سلطانی، محمد، خلیلی، مرضیه، سهرابی، لیلا، و فلاح تفتی، زینب (1393). بایسته­های حقوق بازار سرمایه (اصول). تهران: انتشارات بورس.
 5. رجالی، راحله السادات (1391). ارزش‌گذاری دارایی­های فکری. پایان‌نامة دورة کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشکدة حقوق، دانشگاه قم.
 6. زرکلام، ستار (1388). حقوق مالکیت ادبی و هنری. تهران: انتشارات سمت.
 7. صابری، روح‌الله (1387). قراردادهای لیسانس. تهران: مؤسسة مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش.
 8. صالحی ذهابی، جمال (1388). حق اختراع- نگرشی تطبیقی. تهران: شرکت سهامی انتشار.
 9. کاتوزیان، ناصر (1387). حقوق مدنی: معاملات معوض- عقور تملیکی. تهران: شرکت سهامی انتشار.
 10. گرجی، ابوالقاسم (1372). مشروعیت حق و حکم آن با تأکید بر حقوق معنوی. مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، 29.
 11. مستشار، سعید (1392). الفبای بورس. تهران: انتشارات بورس وابسته به شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس.
 12. موسویان، سیدعباس، میرزاخانی، رضا، کاوند، مجتبی، و اعتصامی، سید امیرحسین (1393). مبانی فقهی و حقوقی بازار دارایی­های فکری. فصل‌نامة بورس اوراق بهادار، دورة 7، شمارة 26، صفحات 107-75.
 13. مولایی، فاطمه (1391). مطالعة شیوه­های قیمت‌گذاری فناوری. فصل‌نامة پژوهشی آموزشی، سال2، شماره2.
 14. میرحسینی، سید حسن (1387). حقوق اختراعات. تهران: نشر میزان.
 15. نخستین ماهنامة بازار سرمایۀ ایران (خرداد و تیر 1393)، شمارۀ 112و113.
 16. هامونی، امیر (1395)، دست‌اندازهای توسعة «بورس ایده». دنیای اقتصاد، شمارة 3808 ، http://donya-e-eqtesad.com
  1. Battersby, Gregory J. & Grimes, Charles W. (2004), License agreement, New York: ASPEN Publishers
  2. Boger, Esq., John W. & Ziegler, Kristian E. (2012). The IPXI: An Alternative to the License Agreement? Maybe!, Heslin Rothenberg Farley & Mesiti P.C. , [www.hrfmlaw.com[2017/4/9]
  3. Chaplinsky, Susan (2002), Methods of Intellectual Property Valuation, Darden School Foundation, University of Virginia
  4. Contreras, Jorge L., -, Frand Market Failure: Analyzing IPXI’s unsuccessful attempt to establish an exchange for unitized standards- essential patent licenses, S .J. Quinney College of Law, Univarsity of Utah, Salt Lake City, Utah, USA
  5.  Institute of Technology Management (ITEM-HSG) (2011), Creating a financial market for IPR, University of St.Gallen
  6. Intellectual Property Exchange International Inc. (2012), Development of a Global Marketplace for IP , Geneva : LESI Global Technology Impact
  7. Intellectual Property Exchange International Inc. (2013), Trading Innovation: The World’s First Financial Exchange for Licensing and Trading Intellectual Property Rights, Hong Kong: Business of IP Asia Forum 2013, IP Monetization and Intellectual Capital Management
  8. Lutzker , Joel E., The Development of an Exchange Model for Intellectual Property Licensing , General Counsil-Intellectual Property Exchange International , Inc
  9. Lutzker, Joel E. (2010), Negotiating Royalties – Commercializing Intellectual Property The Exchange Pricing Model, Workshop on Negotiating International R&D and Technology Transfer Contracts – Intellectual Property Rights , Valuation and Dispute Resolution Brussels, Organized by WIPO Arbitration and Mediation Center & KOWI , Supported by LES Benelux,EARTO& DESCA , IPXInternational
  10. Malachkowksi, James E. (2011), The Next Big Thing in Monetizing IP : A Natural Progression to Exchange Traded Units, 3 Landslide 32: 36
  11. McClure, Ian (2009), Economy Pulse Check : Valuation, Finance and Exchange of Intellectual Property, The Federal Lawyer
  12. McClure, Ian (2011), The Value of IP as a commodity, Intellectual Asset Management
  13. McDonnell Boehnen Hulbert &Berghoff LLP (2012), The patent exchange : A New Approach to Licensing Intellectual Property,           Vol 10 , Issue 3
  14. OECD (2003), Publication Turning Science into Business, Patenting and Licensing at Public Research Organization, Available at: http://www.OECD.org
  15. Rivette & Kline ,Kevin.G. & David (2009), Discovering new value in intellectual property , Harvard Business Review , NO 78, 2000
  16. Stockwell, Mitch & Miller, Rodney, (2014), IP Exchange International- The good, the bad, the ugly, Law 360, Sep. 24
  17. - (2001), Wipo Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use,WIPO Publication, No. 487
  18. World Intellectual Property Organization (2009), Information Meeting on Intellectual Property Financing, Found at: http://www.wipo.int/meetings/en/2009/ip fin ge o9[2016/7/21]
  19. - (2012), An Intellectual-Property Exchange: Marketplace of Ideas, The Economist[2016/7/21]