کلیدواژه‌ها = اقامتگاه شرکت تجاری
تعداد مقالات: 1
1. تعیین تابعیت شرکت‌های تجاری در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل

دوره 6، شماره 14، بهار و تابستان 1388، صفحه 5-24

ربیعا اسکینی