کلیدواژه‌ها = تدوین
تعداد مقالات: 1
1. بزه های کیفردار از نظر قرآن مجید

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1383

دکتر سید هاشم بطحائی