کلیدواژه‌ها = نشانه‌های جغرافیایی
تعداد مقالات: 1
1. حمایت از صنایع دستی در ایران در پرتو حقوق مالکیت فکری

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 71-96

10.22059/jolt.2012.35175

محمد حسن صادقی مقدم؛ حسین کمیلی اصفهانی