قلمرو احوال شخصیه

نویسنده

چکیده

احوال شخصیه در حقوق داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران دارای اهمیت زیادی است؛ زیرا از لحاظ حقوق داخلی فقط احوال شخصیه ایرانیان شیعه تابع قانون مدنی ایران است و احوال شخصیه سایر ایرانیان غیرشیعه تابع مقررات مذهبی می باشد.
از لحاظ حقوق بین الملل خصوصی نیز، طبق ماده 7 قانون مدنی، اتباع خارجه مقیم ایران از حیث احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع خود می باشند. با وجود این، نظریات حقوقدانان یا دکترین حقوقی ایران درباره مفهوم و قلمرو موضوعی آن، یعنی این که کدام موضوعات از جمله مسائل مربوط به احوال شخصیه محسوب می شوند، با هم ختلاف دارند. بنابراین، لازم است مفهوم احوال شخصیه و موضوعات مرتبط با آن روشن شود تا قانون صالح حاکم بر آن نیز معلوم گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The personal status is very important in Iran's substantive law and
the private international law. From the perspective of substantive law,
the personal status of Iranians who are Shiite is subject to Civil Law,
but the personal status of other minorities is subject to their own
religious rules and regulations. From the perspective of private
international law, Article 7 of Civil Law provides that foreign
nationals who are resident in Iran are subject to their own countries'
laws. Thus it is quite important to determine the scope of personal status and its relevant issues. In this article, the scope of personal
statue in examined by reviewing the different views and doctrines
presented in this respect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • divorce
  • heritance
  • Marriage
  • personal status
  • wills