حق تجدید نظر در فرآیند دادرسی عادلانه

نویسنده

چکیده

تجدید نظر و اعتراض به آرا و احکام قضایی یکی از موضوعاتی است که بعد از انقلاب اسلامی محل بحث و اختلاف نظر زیادی بوده است. روند قانون گذاری بخوبی نشان می دهد که قانون گذار، آن چنان که باید ماهیت، ارزش و اعتبار تجدیدنظر را مورد توجه قرار نداده است. با آن که بخش از مقررات بیش از سایر بخش ها دستخوش تغییر و تحول بوده است، هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خویش فاصله زیادی دارد. این امر از این جا ناشی می شود که گروهی از فقها مدعی شده اند که در فقه و شریعت اسلامی، تجدید نظر به رسمیت شناخته نشده است. در این مقاله با بررسی نظرات و دیدگاه های مختلف حقوق دانان در خصوص تجدیدنظر، ضرورت آن در دنیای امروز به اثبات رسیده و اصول و قواعد کلی حاکم بر آن به صورت استدلالی مورد بررسی قرار گرفته است. از این نظر بدیهی است که با توجه به شرایط فعلی جامعه ما پیش بینی تجدیدنظر به شکلی که در سایر نظام های حقوقی مطرح است، نه تنها با شرع مغایرتی ندارد، بلکه در جهت اهداف کلی شریعت قراردارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

After the Islamic revolution of 1978, appeal from and protest
against judgments has been a matter of discussion and argument. The
laws passed in this period indicate that the legislator has failed to
consider the issue as it should deserve. Although certain changes have been made to improve the regulations governing the appeal, there is
still a long way to go to reach to an acceptable level. The problem is
partly due to the fact that certain Islamic jurists believe that there is no
appeal in the Islamic law. In this article, the views of juries in respect
of appeal will be reviewed. Then the necessity of having an appeal
system in modem litigation will be established. It will be concluded
that having an appeal system is not contrary to the Islamic law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Appeal
  • Appeal to the Supreme Court
  • Fair trial
  • proceedings