ترتیبات منطقه ای و اقدامات قهری در چهارچوب منشور ملل متحد

نویسنده

چکیده

تمرکز امور مربوط به حفظ صلح وامنیت بین المللی در سازمان ملل متحد و بویژه شورای امنیت از اهمیت جایگاه ترتیبات منظقه ای در این زمینه نگاشته است، از این رو منشور ملل متحد توجه خاصی به این ترتیبات در قالب یک فصل خاص (فصل هشت) نموده است. اگرچه در بعد حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات منطقه ای این ترتیبات از آزادی عمل برخوردار هستند و حتی اولویت اقدام در این زمینه با آنهاست. لیکن در بعد توسل به اقدامات اجرایی به نظر می رسد که با توجه به تفسیر منطقی ماده 53 منشور باید قائل به نوعی محدودیت در این زمینه برای ترتیبات منطقه ای باشیم. به این معنا که ترتیبات منطقه ای بدون مجوز شورای امنیت نمی تواند در زمینه صلح و امنیت منطقه ای هیچ نوع اقدام اجرایی خواه نظامی یا غیر نظامی انجام دهند. در عین حال این ترتیبات می توانند به عنوان بازوی اجرایی شورای امنیت مورد استفاده شورا قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

A Ithough Article 24 of chapter V of the UN Charter clearly vests
the primary responsibility for the maintenance of international peace
and security on the Security Council (SC), the Charter provides a role
for regional organizations and arrangements in the maintenance of
peace and security in their respective regions. Article 52 of the Charter
provides that the UN members "entering into such arrangements or
constituting such agencies shall make every effort to achieve pacific
settlement of local disputes through such regional arrangements or by
such regional agencies before referring them to the Security Council."
In this Article the role of regional arrangements in using enforcement
actions (such as economic or military measures) under the authority of
the SC will be examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • delegated enforcement actions
  • enforcement
  • regional arrangements
  • Security Council