حسن و قبح عقلی از دیدگاه محققان اسلامی

نویسنده

چکیده

در این مقاله درصدد هستیم تصویری کلامی، فلسفی، فقهی از حسن و قبح عقلی افعال را از نظر محققان اسلامی تبیین و دقت نظر متفکران اسلامی را در این زمینه روشن نماییم و به طور نسبی نقش حسن و قبح افعال را در اعتقادات و احکام الهی بیان و تا حدودی دقت نقد و دایره بحث را نزد محققان اسلامی نشان دهیم و ارتباط بحث و قبح را با مسائل کلامی، فلسفی و اصولی مبین سازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this article the philosophical, scholastic and jurisprudence
aspects of intellectUal virtue and evil will be examined from the
perspective of Islamic scholars. The impact of intellectual virtue and
evil on the values and beliefs of Moslems is also disused. Then, the connection of the intellectual virtue and evil with philosophical,
scholastic and jurisprudence issues will be analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intellectual virtue and evil
  • jurisprudence
  • Justice
  • rationale