اجرای تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری

نویسنده

چکیده

بعد از پایان یافتن جنگ جهانی دوم و انحلال دیوان دائمی بین المللی دادگستری در سال 1346، محکمه جدیدی به نام دیوان بین المللی دادگستری بر اساس منشورملل متحد، پا به عرصه حیات نهاد که به عنوان ارگان اصلی ملل متحد، مسؤلیت حل و فصل قضائی اختلافات بین المللی را بر عهده دارد. آ نچه قابل ذکر است اینکه دیوان جدید در طول حیات خود، با موارد متعددی از عدم پذیرش احکام قضائی خود در عرصه ی بین المللی مواجه شده است. اگر چه در منشور ملل متحد راه حلی برای این مشکل ارائه شده است،ولی به لحاظ کلی بودن آن و اینکه مکانیزم لازم برای آ ن مشخص نشده است و از طرفی امتیارات داده شده به اعضاء دائم شورای امنیت (وتو)، هرگونه اقدام عملی را در این ز مینه منتفی می سازد، لذا کشوری که حکم دیوان به نفع آن صادر شده، به لحاظ امتناع کشور باز نده در حکم، از اجرای آن حکم، در مواردی از رسیدن به حق خود که به موجب حکم دیوان به رسمیت شناخته شده محرو م می شود، و این یکی از معضلات موجود در عرصه بین المللی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The International Court of Justice was established in 1946, in place of the Permanent Court of International Justice. The new court was made an integral part of the United Nations Charter and the principal judicial organ of the United Nations.
Article 94 of the Charter of the United Nations contains provisions tohe effect that the parties to disputes undertake to carry out the decisions of the Court. However, none of these instruments contain provisions, which make possible the automatic enforcement against the will of the judgment debtor of a decision, which has been given and which is binding on the parties. Although, all of the judgments and orders in contentious cases, of the Permanent Court of International Justice have been carried out by the states concerned, the present court, International Court of Justice, is credited with many instances of non - compliance with its judgments and orders. The present article highlight the problems of the enforcement of judgments and orders of the International Court of Justice, and analyses the mechanism of the United Nations Charter regarding enforcement of the judgments and orders of the Court.

کلیدواژه‌ها [English]

  • charter of the United Nations
  • Enforcement of the Judgment
  • International Court of Justice
  • Security Council of the United Nations
  • Statute of the International Court of Justice
  • United Nations Organization