اعتبار نظر کارشناس

نویسنده

چکیده

بر اساس قوانین و مقررات مختلف مربوط به کارشناسی برای نظر کارشناس شرایطی وجود دارد که اعتبار نظر کارشناس بر آن ها مبتنی است. از این رو لازم است نظر کارشناس صریح، موجه، قاطع، مطابق با قرار کارشناسی، نامتعارض بااوضاع مسلم مورد
کارشناسی ودر مهلت تعیین شده باشد. موجود بودن یا نبودن این شرایط را قاضی بررسی می کند و درخصوص آن ها تصمیم می گیرد در صورت تعارض نظرات کارشناسان مرجعاتی مانند برتری در تخصص یا تعداد، باید اعمال گردند ..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

According to vairant acts and regulations regarding expertise there are requirements for expert’s advice, of which depends validity of expert’s advice. So the expert’s advice should be explicit, well reasoned, decisive, conform to expertise order, undifferent with certain circumstances of subject of expertise and within specified time limit. The judge evaluates and decides if the requirements exist or not. If there are dissenting advices, the preferences such more specialty or plurality should be employed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • expert
  • expertise
  • Expert’s Advice
  • Validity of Expert’s Advice