جایگاه منع شکنجه در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌الملل

نویسنده

چکیده

از جمله رفتارهای غیر انسانی که برای اخذ اقرار یا اطلاعات از سوی متهم یا مطلع صورت می‌گیرد، اذیت و آزار روحی و جسمی متهم و مطلع است که در حقوق کیفری تحت عنوان شکنجه مورد بحث و بررشی قرار می‌گیرد. این رفتار در حقوق کیفری اسلام شدیداً منع شده و اطلاعات کسب شده از این طریق ارزش اثباتی ندارد. در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای نیز ضمن منع اعمال شکنجه از کشورها خواسته شده است که ترتیباتی مقرر دارند تا ماموران مرتبط با متهمان و مظنونان از این روش استفاده نکنند. در حقوق ایران گر چه قانون اساسی ایران بر مبنای شریعت تمامی انواع شکنجه را ممنوع اعلام کرده و متخلفان از آن را مستحق مجازات دانسنه است؛ در قانون مجازات اسلامی آن را در سطح محدودی جرم‌انگاری کرده و راه را برای سوء استفاده از آن باز گذاشته است. اخیراً قانونی در این خصوص به تصویب رسیده است که بیش‌تر به قواعد اخلاقی می‌نماید و فاقد ضمانت اجرای لازم است. در این تحقیق ضمن بررسی مفهوم شکنجه در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی، آثار آن مورد مطالعه قرار گرفته و تدابیر قانونی ایران در تطبیق با اقدامات بین‌المللی و حقوق کیفری اسلام نقد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

One of the inhuman conducts which may be used in order to take confession from the accused or information from other is torture which has been forbidden and criminalized in the Islamic and Iranian criminal law. In addition, there are certain international and regional instruments which recommend or require the countries to take appropriate measures in their domestic laws to combat torture. Recently the Iranian parliament has enacted a legislation to protect the tights of people and combat torture. Although the legislation is a step forward in combating torture, the sanctions for its violation are not very clear. This article first discuses the concept of torture. Then the measures adopted by the Iranian legislator and those provided in international instruments will be examined

کلیدواژه‌ها [English]

  • Confession
  • criminallaw
  • International Instruments
  • Punishment
  • Torture