بررسی و نقد اندیشه‌های ماکس وبر در جامعه‌شناسی حقوق

نویسنده

چکیده

"جامعه‌شناسی حقوق" تخصصی دانشگاهی و بین رشته‌ای است که می‌کوشد به تحلیل نظری و علمی روابط حقوق و جامعه، سازمان اجتماعی نهاد حقوق(نظم یا نظام) کنش‌های متقابل اجتماعی موجود در این عرصه و معنایی که مردم به واقعیت‌ها و پدیدارهای حقوقی می‌دهند، بپردازد و آن ها را فهم و تبیین کند. در میان بزرگان جامعه‌شناسی پر‌آوازتر از ماکس‌وبر کم‌تر کسی را می‌توان یافت که هنوز هم کتاب‌ها و مقالات جامعه‌شناسی و بویژه جامعه‌شناسی حقوق در آستانه قرن بیست‌ویکم به بررسی جدی آرای او بپردازد. دلیل این امر، گذشته از نبوغ شخصی این فرد، به تحصیلات همه‌جانبه و دانش فرهنگستانی وی باز می‌گردد. ماکس‌وبر استاد حقوق، جامعه‌شناسی و اقتصادسیاسی بود. در این جستار به بازخوانی دقیق اندیشه‌های او در جامعه‌شناسی حقوق و نیز نقد آرای وی در خصوص مشروعیت و عقلانی شدن حقوق پرداخته، مطالعات برخی از منتقدان را نیز مطرح کرده‌ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The sociology of law id concerned with explaining the relationship between law and society and studying of the social organization of law (as an order or a system), the social interactions of legal practitioners and people in this area and the meaning that people actually give to sociolegal realities. Among the founding fathers of sociology, Max Weber is one of the most famous thinkers that even at the beginning of 21 st century, sociological and particularly legal sociological books and essays have seriously dealt with his ideas. In this article, first we have referred to and outlined some basic concepts in his sociology, such as historicism, ideal types, rationality and legitimacy. Then the sociological definition of 'law' , three forms of political authority, four types of legal thought, three kinds of judicial system, and rationalization of law from viewpoints of Max Weber will be discussed. Finally, some of his ideas will be critically reviewed

کلیدواژه‌ها [English]

  • legitimacy
  • Max Weber
  • rational and irrational legal thought
  • rationalization
  • sociology‌ of law