مرگ خود خواسته یا اُتانازی

نویسنده

چکیده

خودکشی در اجتماعات قدیم، بر اساس ضوابط شرعی گناه تلقی می‌شد؛ اما از سال 1791 و حدود دو سال پس از انقلاب فرانسه از شمول مقررات جزایی خارج شد. مبنای این خروج آن بود که هر شخص مطلقاً آزاد و مالک نفس و جان خود می‌باشد. حقوق ایران مانند اکثر کشورهای جهان با تذکار این مطلب که"تو هرگز نخواهی کشت"، اطاعت از مرگ خودخواسته(اَتازی) را نپذیرفته است. از سال‌های1980 تاکنون سیاستمداران و قانونگذاران بر لزوم انسانی کردن مرگ و سلطه شخص بر آخرین لحظه‌های حیات خود تأکید داشته‌اند. همچنین وظیفه پزشک در قبال بیمار، به درمان حتمی وی محدود نمی‌شود، بلکه استفاده از داروهای مسکن(در صورت نیاز) بخشی از حقوق مردم شناخته شده است. این نظریه با قانون خودداری از کمک به مصدومان و کسانی که در معرض مخاطرات جانی هستند، مصوب1354 هماهنگی دارد آیین‌نامه قانون مذکور در سال 1364 تصویب شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Suicide has been regarded as a great sin in different religions. Since 1791, two years after the French Revolution, the criminality of suicide was removed in France as people are regarded free which could decide about themselves. Euthanasia or mercy killing is the intentional killing by act or omission of a dependent human being for his or her alleged benefit. If death is not intended, it is not an act of euthanasia. In Iran, like many other countries, euthanasia is not permitted, although the use of drugs to remove pain and relieve ache of sick people is encouraged

کلیدواژه‌ها [English]

  • Euthanasia
  • intentional killing
  • mercy killing
  • Suicide