جرم‌زدایی از جرایم بدون بزه دیده با نگاهی به حقوق ایران

نویسندگان

چکیده

جرایم بدون بزه‌دیده به جرایمی اطلاق می‌شود که با وقوع آن‌ها ضرر و صدمه عینی و ملموسی به شخص یا اشخاص معینی وارد نشده
و فرد خاصی از وقوع آن «بزه دیده» نمی شود. این موضوع مباحث فراوانی را در جرم‌شناسی و بویژه در حوزه دانش نوپای «بزه‌دیده ‌شناسی» مطرح نموده است. از جمله این مباحث، بحث «جرم زدایی»، یعنی سلب وصف مجرمانه، از این جرایم است که خصوصا از سوی صاحب‌نظران آزادی‌خواه لاییک(دین جدا) مطرح شده و موافقان و مخالفانی پیدا کرده است و هر گروه نیز برای اثبات عقیده خود به دلایلی استناد می‌کنند که این دلایل غالبا جنبه فلسفی، حقوقی،سیاست جنایی، اجتمایی و اخلاقی دارد. در این مقاله ضمن نقل و توضیح آرای طرفداران و مخالفان جرم‌زدایی از جرایم بدون بزه‌دیده، جرم‌زدایی از این جرایم در حقوق بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Victimless crimes refers to those offences which do not violate or threaten the rights of anybody and thus no particular person would be regarded as the victim of the crime. This issue is dealt with in a number of researches in criminology and what is recently known as victimology. The implication of such idea is that such behaviors should not be regarded as illegal. There are different views about the pros and cons of the issue and whether the criminality of such behaviors should be removed or not. In this article, the views of advocates and proponents of decriminalization of such conducts will be first reviewed. Then the issue will be discussed within the Iranian criminal law

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal Law
  • Decriminalization
  • victimlesscrimes
  • victimology