شورای قانون اساسی فرانسه و نظارت بر انتخابات پارلمانی

نویسنده

چکیده

انتخابات پارلمانی در فرانسه به انتخابات نمایندگان مجلس و انتخابات سناتورها تقسیم می‌شود. نظارت بر این دسته از انتخابات سیاسی ملی در قالب رسیدگی به شکایت و حل دعاوی انتخاباتی بر عهده شورای قانون اساسی نهاده شده است. لذا اگر شکایتی علیه سلامت انتخاب یک نماینده مجلس ملی یا یک سناتور مطرح نگردد، شورا در این حوزه وارد نمیشود.صلاحیت قاضی انتخابات پارلمانی در فرانسه محدود است و این نهاد بر اساس آیین دادرسی ترافعی و کتبی به رسیدگی میپردازد. در صورتی که تخلفات ارتکابی در حوز‌های مختلف سازماندهی و عملیات انتخابات همانند تبلیغات، رأی‌گیری و شمارش آرا به گونه‌ای باشند که صداقت انتخابات سلب کند، شورای قانون اساسی به ابطال نتایج رأی‌گیری دست میزند. در این مقاله وظیفه نظارتی شورای قانون اساسی بر انتخابات پارلمانی در حقوق فرانسه مورد بررسی قرار می‌گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In France, parliamentary elections are divided into two elections: the elections for the representatives of the National Assembly and the elections for the Senators of the Senate. The French Constitution Council is a competent body to supervise these national and political elections through dealing with complaints and deciding about complaints raised in connection with these elections. The Council can only do so when a complaint is brought before it and it has no power to judge otherwise. If the violations committed in respect of any election are extensive, such as violation of advertising rules, voting and casting of votes, the Constitution Council may declare that election invalid. In this article, the functions of the Constitution Council to the extent relevant to controlling and supervising elections will be reviewed and discussed

کلیدواژه‌ها [English]

  • constitutional council
  • France
  • parliamentary ilictions
  • Supervision