ارث کودکان آزمایشگاهی

نویسندگان

چکیده

با پیشرفت دانش پزشکی، و امکان درمان ناباروری از طریق پزشکی مسائل متعدد و پیچیده‌ای در حوزه‌های اخلاقی، حقوقی، بهداشتی، اجتماعی، روان‌شناختی، دینی مطرح شده است، که می‌بایست از طرف پیشوایان دینی از یک سو، حقوقدانان و متخصصان علوم اجتماعی و تربیتی از سوی دیگر به آن‌ها پاسخ مناسب داده شود، تا زمینه مناسب جهت وضع وتدوین قوانینی جامع و راهگشا فراهم گردد.
از جمله مسائل مهمی که در ارتباط با ‌این موضوع در قلمرو مسائل حقوقی مطرح است، وضعیت ارث اطفال ناشی از اهدای اسپرم، اهدای تخمک و اهدای جنین (کودکان آزمایشگاهی)، ارث جنین‌های منجمد شده و نیز وضعیت توارث کودکانی است که نطفه آن‌ها پس از وفات صاحب اسپرم یا تخمک منعقد شده است، و این که آیا باید برای جنین‌های مزبور نیز همانند جنین در رحم سهم الارث معینی از ترکه مورّث کنار نهاده شود یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، محدوده زمانی آن چه مقدار است؟ ما دراین مقاله تلاش کرده‌ایم که با تکیه براصول و قواعد کلی فقه وحقوق و نیز بهره گیری از فتاوای فقها و اندیشه‌های حقوقی برای سؤالات فوق پاسخ مناسب ارائه نماییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The rapid development of physiology and medical sciences and growth of accessibility to cure the infertility has raised many complicated questions as regards ethics, law, sanitation, psychology and religion- the ones which are looking to religion ministers and logicians for prompt and suitable solutions; so that the way for a constructive and comprehensive legislation can be paved.
One important relevant question in the field of legal issues is the inheritance status of the infants conceived by the means of donating sperm, donating ovule or the fetus itself. Another question remains unsolved regarding the frozen fetus, or the born infants whose embryos have been fertilized after the donator’s death; whether, like normal infants, their inheritance share must be approved and saved; if yes, how long the time limit has to be.
In the present article, an attempt has been made to find appropriate answers, on basis of the general Islamic jurisprudence and legal regulations, as well as legal thoughts and jurists' opinions, to the questions arisen in respect of inheritance of lab infants

کلیدواژه‌ها [English]

  • donating fetus
  • donating ovule
  • donating sperm
  • inheritance of the frozen fetus
  • lab infants
  • substituted mother