مطالعه تطبیقی مهلت عادله

نویسنده

چکیده

یکی از نتایج اصل یگانگی اجرای تعهد و مفاد آن این است که طلبکار را نمی‌توان به پذیرش بخشی از موضوع تعهد مجبور کرد، یا تمام یا بخشی از موضوع تعهد را در زمانی غیر از موعد مقرر پرداخت؛ زیرا پرداخت موضوع یا بخشی از آن در غیر موعد مقرر از ارزش آن می‌کاهد و به زیان طلبکار است. با این همه، انصاف و عدالت گاه سبب نادیده گرفتن اصل می‌شود و دادرس را بر آن می‌دارد که برای اجرای تعهد، مهلتی به متعهد بدهد تا متعهد به عسر و حرج نیفتد که این مهم در ماده 277 ق.م منعکس شده است؛ ولی گستره آن در حقوق ایران مبهم مانده و رویه قضایی رغبتی بدان نشان نداده است. اکنون پرسش این است که آیا نهاد مهلت عادله یا اجل قضایی مبتنی بر اعساراست یا مبنای گسترده‌تری دارد و بالاخره آیا امکان دادن مهلت عادله یک قاعده است یا یک حکم استثنایی؟ چنین می‌نماید که هرچند دو نهاد اعسار و مهلت عادله با یکدیگر متفاوتند، رویه قضایی میان این دو نهاد تفاوتی ننهاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

One of the results of the single principle of liability fulfillment and its provisions is that the creditor cannot be forced to accept part of the (pecuniary) liability or all or part of the liability paid at a later time than what stipulated, because the fulfillment of the liability or part of it at a later time will reduce the value and will bring loss upon the creditor.
However, fair and justice sometimes cause us to ignore this principle and the judge is forced to provide a respite so that the liability could be fulfilled by the indebted to prevent from getting situated in the hardships. This subject matter has been stipulated in the article 277 of the Civil Code, but it has so far remained confusing in the Law of Iran and the judicial procedures are not willing to apply it.
Now the question is that: "Is the judicial respite for fulfilling the liability (fair respite or the judicial deadline) is the same as insolvency or different from it? And on which basis? Finally is the fair respite regarded as a rule or exclusion? However, these two are different but it seems that the judicial procedure has not considered any distinction between these two cases

کلیدواژه‌ها [English]

  • conditions and circumstances
  • fair
  • fair respite
  • indebt condition