تأملی بر حقوق معلولان از منظر کنوانسیون حقوق معلولان و سایر اسناد بین‌المللی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشگاه شهرکرد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق، دانشگاه مازندران

چکیده

وجود بیش از 650 میلیون نفر معلول در سرتاسر جهان، موضوع قابل تأمّلی است که تلاش جامعه‌ی بشری را برای ادامه‌ی زندگی تؤام با حیثیت و کرامت انسانی بر پایه‌ی موازین حقوق بشر، طلب می‌کند. موضوع حقوق انسانی افراد دارای معلولیت از بزرگ‌ترین چالش‌های جوامع امروزی است، چه با افزایش روز افزون میزان رشد ناتوانی و نیز رقم مطلق افراد دارای ناتوانی، ابعاد انسانی این پدیده بسیار وسیع‌تر از آنچه تصور می‌شود، می‌باشد. آنچه در این میان اهمیت دارد، برخورد حقوقی با این موضوع است. از اوایل دهه‌ی هفتاد میلادی توجه جامعه‌ی بین‌المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد در حمایت از افراد دارای معلولیت، رو به گسترش بوده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اعلام سال 1981 به عنوان سال جهانی معلولین، اولین قدم را برداشت. پس از آن از 1993 تا 2002 در آسیا به عنوان دهه‌ی معلولین آسیا نامگذاری شد و اروپاییان نیز سال 2003 را به عنوان سال معلولین اروپایی نامیدند. در مهم‌ترین قدم در سال 2006، مجمع عمومی سازمان ملل کنوانسیون حقوق معلولان و یک پروتکل اختیاری مربوط به آن را تصویب کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Existence of more than 650 million disabled persons around the world is a significant issue requiring human society to make efforts to create an appropriate situation for such persons based on human dignity and human rights principles. The rights of disabled persons are one of main challenges of modern societies. The world-wide attention to support disabled persons has been increasing since the beginning of the 1970s. By announcing the year 1981 as the disabilities global year, the United Nations General Assembly (GA) has taken the first step. Then, 1993-2002 has been announced in Asia as the disabilities decade and 2003 has been announced as disabilities year in Europe. The approval of an optional Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) in 2006 by GA is great step in supporting the rights of disabled persons. This paper investigates this predominating non-racial minority in the world from the view point of CRPD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CRPD
  • Disability
  • Disabled Persons
  • human rights
  • United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities