ضرورت تشکیل دادگاه جهانی حقوق بشر

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه حقوق، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

نظام جهانی حقوق بشر با همه قدمتی که دارد، فاقد ضمانت اجراهای لازم می‌باشد. بیش از 60 سال از تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌گذرد، اما، هنوز جهانیان در زمینه تعبیه سازوکارهای مناسب جهت دست‌یابی به رعایت و تضمین معیارهای حقوق بشر، ناکام مانده‌اند. نظام حقوق بشر بین‌الملل از یک طرف، دچار تورم هنجاری شده است، از سوی دیگر، در زمینه اجرای حقوق بشر، تاکنون توفیق زیادی کسب نکرده است. از قدیم گفته‌اند- و به درستی هم گفته‌اند- هرجا که ضمانت اجرا وجود ندارد، حق نیز وجود ندارد. ایده تشکیل یک دادگاه جهانی حقوق بشر می‌تواند به شناسایی بیش‌تر این حقوق و شفافیت و اجرای عملی آنها بینجامد. با وجود این، موانعی چند در مسیر تشکیل دادگاه جهانی حقوق بشر وجود دارد. از جمله این موانع، حاکمیت ملی دولت‌ها و اصل رفتار متقابل و مساوی از یک سو، و مشروعیت واگذاری صلاحیت کیفری مراجع ملی به یک دادگاه کیفری بین‌المللی از سوی دیگر، می‌باشد. تحقیق دراین جستار به روش تحلیلی ـ توصیفی می‌باشد که از طریق منابع کتابخانه‌ای و مطالعه پیرامون پیشین? تأسیس نهادهای قضایی و شبه قضایی صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Despite the fact that the global system of human rights has a long history, it has no sufficient sanctions against human rights violations. Although the Universal Declaration of Human Rights has been approved more than sixty years ago, the international community has failed to design appropriate measures to respect and ensure human rights. While the system of international human rights has been encountered with a lot of norms, its enforcement has little success. The establishment of a world court of human rights could lead to better understanding and enforcement of human rights worldwide. However, there are certain obstacles for the establishment a world court of human rights, such as state sovereignty, equality in treatment with states and legitimacy for delegation of criminal justice of national courts to an international criminal court. In this paper, such obstacles and the ways to deal with them will be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human rights
  • International Human Rights
  • International Law
  • world court of human rights