شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

با وجود موفقیت‌های نسبی کمیسیون حقوق بشر که از سال 1947 آغاز بکار کرده بود، به دلیل ضعف‌ها و انتقادات وارده نهایتا فعالیت‌های کمیسیون در سال 2006 خاتمه یافت و بدنبال آن شورای حقوق بشر در ساختار سازمان ملل بوجود آمد . از جمله اقدامات کمیسیون تدوین استاندارهای حقوق بشر در قالب کنوانسیون‌های متعدد مانند کنوانسیون‌های حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بود. یکی از ویژگی های اساسی شورای حقوق بشر جایگاه حقوقی آن می باشد که بر خلاف کمیسیون حقوق بشر که یک رکن فرعی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل محسوب می‌شد، شورای حقوق بشر تبدیل به یکی از ارکان مجمع عمومی سازمان ملل گردید. شورای مذکور به عنوان یکی از مهمترین ارکان بین‌المللی در زمینه دفاع از حقوق بشر محسوب می شود که هدف آن ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در تمام کشورها می باشد. در این مقاله وظایف، ساختار و تشریفات رسیدگی در این شورا مورد رسیدگی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

United Nations Human Rights Council (UNHRC) was established in 2006 after dissolution of Human Rights Commission of the United Nations. UNHRC is an affiliated body of the General Assembly of the United Nations. It is one of the most important international organizations in this matter aiming at promoting and protecting human rights in all countries throughout the world. In this article, the duties, structure and procedures of UNHRC are investigated and discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • commission
  • human rights
  • Human Rights Council
  • United Nations