تحلیل حقوقی واگذاری جنین از سوی صاحبان گامت

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

به رغم اینکه اهدای جنین یکی از روش‌های درمان ناباروری در ایران شناخته شده و در این خصوص، قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن تصویب شده است، اما در زمینه‌های مختلف از جمله ماهیت حقوقی اهدای جنین و به تعبیری، روابط قانونی طرفین این پدیده، ناقص به نظر می‌رسد. به همین دلیل، تفاسیر مختلف و گاه متناقضی از اهدا و واگذاری جنین صورت گرفته است. در راستای رفع ابهام و در جهت سامان دادن و تنظیم روابط حقوقی میان طرفین این نهاد، با توجه به مبانی نظری و واقعیت‌های اجتماعی، در این مقاله تلاش شده است که «واگذاری جنین از سوی صاحبان گامت» و ماهیت حقوقی آن با مقایسه و تطبیق با عقد صلح، عقد وکالت، عقد هبه و قرارداد مشخص گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A legal analysis of embryo donation by gamete owners

نویسنده [English]

  • Mohammod Rafie
چکیده [English]

Though the embryo donation is recognized as one of the methodsof infertility remedy, and the Act of donation way of embryo to an infertile couple has been approved in Iran, it seems that the Act is imperfect in various fields, as an example the legal nature of embryo donation. There have been suggested various and sometimes contradictory interpretations on embryo donation. Therefore, for removal of the ambiguity and also to settle and arrange the legal relations
between the parties of this position, in this article, the embryo assigned by the owners of gamete and its legal nature in comparison with contract of settlement, contract of mandate, contract of donation and private contracts, have been examined. Consequently, the legal relations and rights and duties of the parties shall be specified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Embryo
  • Embryo assign
  • embryo donation
  • gamete
  • Gamete owners Embryo donation Act.