بازسازی حقوق بین الملل کیفری؛ بررسی ساختار قضایی دادگاه اختصاصی سیرالئون به منظور دست‌یابی به ویژگی های دادگاهایی با سیستم حقوقی نوین

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه مازندران

چکیده

پس از رویداد جنایات جنگی گسترده در یوگوسلاوی سابق و رواندا چندین محکمه کار رسیدگی به جنایت جانیان را آغاز نمودند، برای یوگوسلاوی سابق، دادگاه بین المللی کیفری این کشور و برای رواندا دادگاه‌های ملی و گاکاکا، دادگاه‌های ملی خارجی و دادگاه بین المللی کیفری به محاکمه مجرمان پرداختند. این شکل از رسیدگی به جنایات باعث گردید که حقوق بین الملل کیفری کاملا متمایز از حقوق داخلی در این کشورها نقش آفرینی نماید. در پی تحولات حقوق بین الملل کیفری و شکل‌گیری محاکمی جدید همچون دادگاه ویژه سیرالئون، آمیزه‌ای از اصول و قواعد حقوق بین الملل کیفری با اصول و قواعد داخلی در ساختار دادگاه‌های نوین استفاده شد. ویژگی‌های مثبت این سیستم حقوقی جدید باعث گردید که گرایش به سوی خلق این نوع محاکم هم از سوی سازمان‌های بین المللی مسؤول و هم کشورهای محل وقوع جنایات شدت بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rebuilding international criminal law: A review of judicial structures of special court for Sierra Leone to access to the traits of tribunals with new legal system

نویسندگان [English]

  • Homayoun Mafi 1
  • Hamid Miri 2
چکیده [English]

After occurring massive crimes at countries such as Rwanda and primer Yugoslavia, several courts started to prosecute criminals. For former Yugoslavia, ICTY and for Rwanda domestic courts, Gacaca, foreign domestic courts were prosecuting the crimes. This approach caused that international criminal law plays a completely different role compared to internal law. Pursuant to development of international criminal law and establishment of the new courts such as special court of Sierra Leon, it has been used a mixture of international criminal rule with domestic criminal rule in the structure of new courts. The advantages of this new judicial system have been appreciated by both U.N. and other responsible international organizations as well as by states in their territory the crimes have occurred.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extraordinary chambers for Cambodia.
  • Genocide
  • Hybrid tribunals
  • Rwanda
  • Special court for Sierra Leone