تفسیر، اصول و مبانی آن در حقوق عمومی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق عمومی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس

چکیده

تنها قوانین واضح، روشن و بدون ابهام از قانون گذار مورد انتظار است، با وجود دقت فراوانی که اصولا به هنگام تدوین و تصویب قانون به عمل می‌آید، در زمان اجرا ابهاماتی رخ می‌نماید که نیاز به تفسیر دارد. تفسیر قانون، امری دشوار است و نیازمند روشی قانونمند می‌باشد، واگذار کردن آن به سلایق و افکار شخصی هر دادرس و حقوق‌دان امری شایسته نیست، بدین جهت، فکر تدوین قانونی که خود، اصول و قواعد تفسیر قانون را تبیین کند، مدت‌‌ها مدنظر حقوق دانان بوده، ولی به دلایلی که شاید دشواری کار از آن جمله باشد، این عقیده عملی نشده است. این مقاله، با نگرشی فلسفس به اصول و مبانی تفسیر، این نظر را می‌پذیرد که کار تفسیر قانون باید بر عهده نهاد انتخابی باشد، تا مبادرت به ارایه تفسیر معقول، بی‌طرف و متعارف از قوانین بنماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interpretation and its principles and foundation in public law

نویسنده [English]

  • Ali Babayee Mehr
چکیده [English]

It is expected that the legislator should pass only clear and unambiguous laws. Although the legislators do their best at codification and approving the laws, there would be some ambiguities while executing them and therefore they require some interpretation.Interpretation of laws is a very difficult task and it requires a systematic and logic method and the judges and lawyers should not interpret them arbitrary. Therefore, an idea has come out that a law should be passed to provide the principles and rules of interpretation, but it has its own difficulties. In this article we discussed for the view that lawyers themselves should interpret the laws with a logic reasoning by employing principles and foundations of interpretations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitution Law
  • Interpretation
  • Legal principles
  • Positive Law
  • Reasoning.