اصالت؛ شرط پیدایش اثر

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

اصالت یک مفهوم بنیادی در حقوق مؤلف شناخته می‌شود. با وجود اهمیت فوق‌العاده اصالت در تحقق و شکل‌گیری یک اثر و تبعاً نتایج و ثمرات حاصل از آن و با وجود برخی مطالعات در این زمینه، هنوز احساس می‌شود که شناخت ابعاد آن ضرورتی غیر قابل انکار است. شاید یکی از دلایلی که به این اعتقاد منتهی شده است، مفهوم نسبی و ذهنی اصالت و در نتیجه انعطاف‌پذیری آن است. در این تحقیق سعی می‌شود که تعریف اصالت و وجوه تمایز آن از معانی مرتبط و نزدیک مانند تازگی، کیفیت اثر و هدف آن، بررسی شود. آثار عملی تعریف و تمییز اصالت در عمل سنجیده و چگونگی اثبات این امر نسبی مورد تحلیل قرار گیرد. در پرتو این تحقیق، ضمن تبیین ابعاد مفهوم مهم اصالت، ضعف قوانین و رویه قضایی و دکترین حقوق ایران در خصوص موضوع آشکار می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Originality: A Requirement for the creation of work

نویسنده [English]

  • Pezhman Mohammadi
چکیده [English]

Copyright is characterized by the concept of originality. Despite its very importance in the formation of a work with its effects and consequences and despite some research previously done in this area, yet, further study seems necessary. One of the reasons for this is, perhaps, the relative and subjective concept of originality and its flexible nature. This research attempts to define the idea of originality and to make distinction between it and other relevant and close concepts, such as novelty, quality, work and its destination. Also, it seeks to analyse consequences of the definition, to distinguish the originality and to analyse how to prove this relative concept. In the light of this research, various aspects of the concept of originality will be studied. Mean while, defects of the Iranian statutory and case laws in this area will become evident.

کلیدواژه‌ها [English]

  • merite of work
  • novelty
  • Originality
  • personal creativity
  • prove of originality.