نگرشی بر مبانی نظری حقوق تعاون در ایران (به مناسبت اعلام سال 2012 به عنوان «سال تعاونی‌ها» از سوی سازمان ملل)

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه تهران پردیس قم

چکیده

تعاون در ایران سابقه‌ای طولانی دارد. اما برای اولین بار پس از انقلاب به عنوان یکی از بنیان‌های اساسی در قانون اساسی نفوذ پیدا کرده و به عنوان یک رویکرد حمایتی مطرح شده است. از نظر تدوین‌کنندگان طرح قانون اساسی، تعاون با همان اصول و ارزش‌هایی که در دنیا بر اساس آن پایه‌ریزی شده است، مورد توجه قانون اساسی قرار گرفته است و با موازین اسلامی نیز سازگار، بلکه هماهنگ است. شیوه‌ای است برای پایان دادن به تصدی‌گری دولت و سلطه‌جویی و استثمار توسط بخش خصوصی که استعدادهای نهفته را بیدار نموده و ابزار کار را در اختیار طبقات ضعیف قرار می‌دهد تا واسطه‌های غیر ضروری را از تجارت حذف نموده و امورشان را خود به دست گیرند.
به علاوه تعاون در ایران با تکیه بر اصول عضویت آزاد و داوطلبانه وخودسامانی و کنترل دمکراتیک به همان اندازه که در برابر سلطه سرمایه بر اقتصاد، رقابتی مسالمت‌آمیز دارد، با دولتی‌شدن خود نیز ناسازگار است. بنابراین زمینه مناسب برای مشارکت مؤسسات تعاونی ایرانی در اتحادیه بین‌المللی تعاون به عنوان عضو فراهم است. اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و ارتقای سهم بخش تعاون به 25 درصد در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم، باید با این دغدغه همراه باشد که ... .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical foundations of cooperation in Iranian law

نویسنده [English]

  • Mohammad Sardoueinasab
چکیده [English]

Cooperation in Iran has a long precedent but for the first time after the Islamic revolution became a foundation in Iranian constitutional law and was defined as a protect ional approach. As a point of view in codification of Iranian Constitutional Act (1979) the cooperation recognized on its bases and values that has based in the world. So it is in compliance with Islamic standards. It is a way that ends to the increasing public sector of national economy and limits exploitation of weak people by private sector. It give the weak people the instruments for production to help them handle there affairs to put away the unnecessary mediators. In addition cooperation in Iran by emphasizes on free and voluntary membership and democratic control principles compete peacefully the dominance of the capital on national economy, so is incompatible with governmentalization of the economy.
So there is a good legal field for Iranian cooperative institutions to joint International Cooperation Association (I.C.A) as a member. According the to the fulfillment of principle 44 of Constitutional Act the promotion to the cooperation sector to %25 of national economy trough the fulfillment of 5 years program Act (2011) must be prosecuted ... .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperation principles
  • cooperation values
  • democratic control
  • of cooperation
  • social welfare.