تفسیر و اجرای معاهده در حقوق داخلی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در جریان اجرای معاهدات به عنوان مهم‌ترین منبع حقوق بین‌الملل در حقوق داخلی کشورهای عضو دو سؤال ذیل مطرح می‌شود: 1. آیا تنها یک مرجع قضایی بین‌المللی صلاحیت تفسیر یک معاهده را دارد یا این که این صلاحیت از آن مقامات هر یک از کشورهای عضو یک معاهده می‌باشد؟ در حالت اخیر چه مرجعی صلاحیت تفسیر معاهده را دارد؟ مراجع اجرایی یا محاکم داخلی یک کشور؟ دخالت مراجع اجرایی ممکن است منجر به بی‌عدالتی شود و اعطای صلاحیت مطلق تفسیر معاهدات به محاکم محتمل است به ارایه و اعمال تفسیری از معاهده شود که مسؤولیت بین‌المللی دولت را مطرح نماید.
2. دامنه قدرت الزام آور معاهدات در صورت تعارض بین مفاد قانون متضمن معاهده و قانونی دیگر در یک کشور به چه میزان است؟ آیا قانون متضمن معاهده می‌تواند قانون داخلی یک کشور که قبلاً وضع شده را نسخ نماید؟ آیا یک قانون جدید می‌تواند قانون متضمن معاهده‌ای که قبلاً به تصویب رسیده را نسخ نماید؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Interpreatration and Execution of Treaties in Internal Law

نویسنده [English]

  • Farhad Khammami-zadeh
چکیده [English]

In their to implement international treaties – as the most important source of international law – member states are likely to face two questions:
1. As regards the interpretation of the concerned treaty, with whom does the competency and jurisdiction rest an international judicial authority or specific authorities of the member state? In the latter case, which authority will enjoy such competence: the executive power or domestic courts? While the intervention of the executive power may lead to injustice, exclusive competence of domestic courts may lead to an interpretation causing international responsibility and liability of the member state.
2. If there is a conflict between domestic law9s0 of the member state and (a provision of) the treaty signed by this state, which one would prevail? May the treaty abrogate the domestic law already enacted? May the treaty provision(s) be abrogated by a later enacted domestic law?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal law
  • International responsibility.
  • Interpretation
  • treaty