نگرشی بر تحولات قراردادهای حفاری

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران

چکیده

امروزه به دست آمدن انرژی فسیلی نیازمند توسعه فعالیت‌های حفاری در سرتاسر دنیا است. در حقیقت در این وضعیت، تمام کارفرمایانعلاوه بر آن که تلاش می‌کنند کیفیت محصولات خود را حفظ کنند تا کاهش نیابد، درصددند هزینه‌های خود را پایین آورند. به همین دلیل آن‌ها به دنبال انواع جدیدیاز قراردادهایحفاری هستند که بتوانند بین شرکت‌های حفاری و پیمانکاران حفاری و شرکت‌های سرویس‌دهنده، همکاری و هماهنگی بیش‌تری برقرار نمایند تا با ایجاد توافق و همکاری بین این سه رکن اصلی قراردادهای حفاری، هر چه بیش‌تر در اجرای عملیات حفاری موفق باشند. در این مقاله ما سعی داریم در کنار معرفی انواع استاندارد و سنتی قراردادهای حفاری(که شامل قراردادهای دکل و سرویس‌های حفاری می‌شود)و ذکر محاسن و معایبآن‌ها، به برخی تجارب کارفرمایان در انتخاب قراردادهای جدید حفاریبپردازیم. علاوه بر این به بیان منافع عملیاتی و مشکلاتی که در هر یک از این قراردادها وجود دارد نیز خواهیم پرداخت. این نوع قراردادهای حفاری را که بر مبنای «جریمه – پاداش» متمرکز شده‌اند ممکن است بتوان نسل جدیدی از قراردادها در صنعت حفاری دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Prospective on Drilling Contracts

نویسندگان [English]

  • Mohsen Safari 1
  • Mostafa Baharizadeh 2
چکیده [English]

Today’s energy reauiraments have produced an increase in drilling activities all around the world. Among this situation is the fact that all the operators are trying to minimize cost without reduction in quality. So, they are looking for new types of contracts between all drilling companies, contractors and suppliers until that with make agreement between them have successful operations. In this paper, we will try to present some traditional types of drilling contract (turnkey drilling contract) together with advantage and critique of them and finally some experience of operators in choosing new types of drilling contract will be said. These type of drilling contract based on “Bouns-Penalty” that may be called new foster drilling contract

کلیدواژه‌ها [English]

  • bouns-penalty.
  • Daywork drilling contract
  • drilling contract
  • incentive contract
  • Turnkey drilling contract