مقایسه مفهوم و کارکرد نظم عمومی در نظام حقوق بین‌الملل با نظام‌های حقوقی ملی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق پردیس قم، دانشگاه تهران

چکیده

در هر جامعه‌ای ارزش‌ها و مصالح عالی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. نظام‌های حقوقی ملی در قالب مفهوم نظم عمومی از این ارزش‌ها و مصالح عالی در برابر منافع و آزادی‌های فردی حمایت به عمل می‌آورند. در این نظام‌ها کارکرد نظم عمومی محدود ساختن آزادی قراردادی افراد و جلوگیری از اجرای قانون و احکام خارجی است. جامعه بین‌المللی، اگرچه هنوز کاملا توسعه نیافته است و از هویتی مستقل همچون جوامع ملی برخوردار نیست، دارای ارزش‌ها و مصالح عالی خاص خود می‌باشد. نظام حقوق بین‌الملل نیز به رغم توافقی بودنش می‌تواند به استناد نظم عمومی بین‌المللی آزادی فردی دولت‌ها را محدود سازد. هرچند این نظام به دلیل عدم تکامل و ماهیت متفاوت با نظام‌های حقوقی ملی قادر به جذب تمام مفاهیم و اصول نظام‌های حقوقی ملی نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Concept and Function of Public Order in International Law System and National Legal Systems

نویسنده [English]

  • Mahdi Haddadi
چکیده [English]

In every community, higher values and interests have a special position. In the form of the concept of public order, national legal systems support these higher values and interests against the individual interests and freedom. In these systems, the function of public order is to limit contractual freedom and to prevent from enforcement of foreign law and awards.
Although the international community still has not quiet been developed and has not an independent entity such as national communities, it has higher values and interests of its own. International law system, despite its contractual nature, can by international public order limits individual freedom of states. Although this system due to lack of evolution and its nature whish is different from national legal systems, is not able to absorb all concepts and principles of national legal systems

کلیدواژه‌ها [English]

  • contractual freedom.
  • International Community
  • international public order
  • national community
  • National public order