تجارت غیر منصفانه از طریق دامپینگ و شیوه مقابله با آن در سازمان تجارت جهانی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق پردیس قم دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی پردیس قم دانشگاه تهران

چکیده

سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین‌المللی است، که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. کاهش تدریجی نرخ‌های تعرفه‌ای و رقابت در بازارهای صادرات و بازار داخلی در کنار مزایای بسیار خوب خود، ‌مشکلاتی نیز برای صنعت کشورها به همراه خواهد داشت. این خطرات، مربوط به رقابت غیرمنصفانه دامپینگ و پرداخت یارانه به محصولات صادراتی است. در راستای این رقابت‌های غیرمنصفانه، سازمان بر آن شد تا قواعدی برای مقابله با این رویه‌های غیرمنصفانه ایجاد کند، «موافقت ضددامپینگ سازمان تجارت جهانی» که یکی از موافقت‌نامه‌های کالایی وابسته به گات 1994 است، برای مقابله با رقابت غیرمنصفانه، تنظیم شده است. زمانی می‌توان پنداشت که یک محصول دامپ ‌شده است یعنی وارد جریان داد و ستد تجاری کشور دیگر به ارزشی کم‌تر از ارزش عادی محصول گردیده، که بهای صادرات محصول صادرشده از یک کشور به کشور دیگر در جریان معمولی تجارت ‌از قیمت محصول مشابه که جهت مصرف در کشور صادر‌کننده در نظر گرفته شده، ‌کم‌تر باشد. هر چند قواعد موافقت‌نامه ضددامپینگ از نقاط قوت بسیاری برخوردار است، اما در مواردی نیز دچار ضعف است. ...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Unfair trading through dumping and anti- dumping methods in world trade organization

نویسندگان [English]

  • Abdol-hosein Shiravi 1
  • Mahshid Jafari Harandi 2
چکیده [English]

The WTO is an international organization which arranges international commercial rules and disputes settlements. Increasingly joining of countries to the WTO and movement for freedom of commercial regime in industrial or developing countries are deniable testimonies for globalization. Gradual reduction of tariff and competition in exports and internal markets by their advantages have jeopardizes consequences for industries. These risks are unfair competition by Dumping and subsidized experts productions.
In order to preventing this unfair competition, the organization decides to enact some rules i. e. Anti- dumping agreement of the WTO which is one of the commodities agreement of GATT 1994. This agreement contains measures for preventing unfair competition or facing emergency conditions which usually appointed with countries request in order to protect internal industries.
In accordance with this agreement a product dumps when export price, in normal flow of commerce, is lower than production price. If the WTO members in research process obtain below instances, they can apply anti-dumping measures:
- Dumping takes place.
- Serious interruption in internal industry has occurred.
- Finding the communication between Dumping and interruption. ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • anti- dumping agreement.
  • Dumping
  • unfair competition
  • World Trade Organization