بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد شیراز

چکیده

حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظام‌های حقوقی توسعه‌یافته است که ارتباط بسیار نزدیکی با کرامت انسان‌ها دارد، بنابراین پشتیبانی و حمایت از شخصیت افراد و حقوق شهروندان، نیازمند حمایت از حریم خصوصی است. در نظام حقوقی ایران، حریم خصوصی به صورت مشخص و معنون حمایت نشده و در واقع، موضع حقوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی، تحویل‌گرایانه است. حقوق و آزادی‌ها به منزله حریم خصوصی به‌طور ضمنی و در میان سایر قواعد حقوقی، به‌طور ناقص، مورد حمایت قرار گرفته‌اند. قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون آزادی اطلاعات، قوانین و مقررات مربوطه به ارتباطات پستی، تلفنی و قانون مطبوعات در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه ضمنی و گاه صریحاً از برخی مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده‌اند. البته برخلاف قوانین اساسی کشورهایی که از حریم خصوصی به صورت مشخص و در قالب اصل یا اصول خاصی حمایت کرده‌اند، در قانون اساسی ایران متن خاصی که از حریم خصوصی، تحت این عنوان حمایت کرده باشد، وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Legal rules of Privacy and its Protect in Iranian Law

نویسندگان [English]

  • Seyyed mojtaba vaezi 1
  • Seyyed Ali Alipour 2
چکیده [English]

The private area (Privacy) is a humanitarian issue and one of the concepts of developed lawful systems which is closely related to human dignity. Therefore, supporting and protecting the individuals' personalities and the citizens' rights requires protection of privacy, which leads to human signification. Privacy is not clearly and meaningfully supported, in Iranian law. Like the position of Islamic legal system, the position of Iranian legislation toward the privacy, is explicitly expressed. The rights and freedoms, under the title of privacy, are protected imperfectly, implicitly and in the context of other Iranian legal rules. The Islamic principles of Iranian legal system, the constitution, the Islamic Punishment Law. The Penal Code, the civil code, the laws and regulations for postal, telephone, communications, and the press code, are some of the laws and regulations that have protected some examples of privacy, sometimes implicitly explicitly of course. Contrary to the constitutions of those countries that protect the privacy explicitly and in the form of specific article (s) , there is no specific text in Iranian Constitution that protects the privacy under the very same title.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Code
  • Constitution
  • Islamic Punishment Law.
  • Penal Code
  • Privacy