بازخوانی ویژگی‌های اختصاصی شرکت سهامی از دریچه لایحه جدید قانون تجارت

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

شرکت سهامی به‌منزله یکی از مهم‌ترین شرکت‌های تجاری، واجد ویژگی‌هایی است که آن را از دیگر شرکت‌های تجاری متمایز می‌گرداند. مقاله حاضر در صدد است تا این ویژگی‌ها را با توجه به مصوبات کنونی و لایحه جدید قانون تجارت، استخراج و بررسی کند. می‌توان گفت حدّ نصاب لازم برای تعداد اعضا و میزان سرمایه، تقسیم سرمایه به سهام، محدودیت مسئولیت شرکا به مبلغ اسمی سهام، امکان واگذاری آزادانه سهام و تجاری‌بودن این شرکت از لحاظ شکل، وجه تمایز آن از دیگر شرکت‌های تجاری است. مقایسه این ویژگی‌ها در مقررات موضوعه کنونی و لایحه جدید قانون تجارت، متضمن نتایج بعضاً متفاوتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

To Readout the Particular Advantages of Join Stock Company in Perspective of New Bylaw of Trade Act

نویسندگان [English]

  • Reza Zarei 1
  • Hamid Miri 2
چکیده [English]

The jointstock company as one of the most important commercial companies has advantages that distinguishs it from other ones. This paper wants to survey those in according to the current regulations and the new bylaw of Trade Act. It can be said that the require measure for the number of members and quantity of asset, portion of asset to stock, limitation of members liability to the nominal value of stock, possibility for free transfer and it is amounts to be a commercial company in the sake of its shape are distinguishing advantages of this company from the others. Comparing these advanteges in the current regulations and the new bylaw of Tarde Act may have different results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercial Company.
  • Join Stock Company
  • Liability
  • Members
  • stock