شرایط، آثار و جایگاه قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در حقوق بین‌الملل خصوصی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

عموماً پذیرفته شده هیچ کس نمی‌تواند با سوء استفاده از حقوقی که به موجب قوانین یک کشور به وی اعطا شده، شرایطی را ایجاد نماید که بتواند از ممنوعیت‌هایی که قانون همان کشور در موردی مقرر نموده، فرار نماید و این امر در قوانین و رویه قضایی تعداد زیادی از کشورها به عنوان یک قاعده لحاظ شده است. بنابراین در رابطه با این که تحت چه شرایطی این قاعده قابل اعمال است و یا آثار آن چیست اتفاق نظر وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evasion of Law in Private International Law

نویسنده [English]

  • Farhad Khomamizadeh
Ph. D
چکیده [English]

It is generally accepted that no one is allowed to abuse his legal rights accorded by a country for evasion from some limitations provided by the same country and several laws and verdicts have considered and confirmed this requirement as a rule. Nevertheless there is neither common sense about neither the conditions under which such a rule may be applied nor the reactions to be taken against such a fraud.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fraud
  • Applicable law
  • Legal issue
  • Change of legal position
  • connecting factor