استعفای وکیل در دادرسی مدنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

استعفای وکیل دادگستری دارای آثار مهم نسبت به موکل و جریان رسیدگی است. عدم اطلاع موکل و دادگاه از استعفای وکیل و یا استعفای نابه‌هنگام وی ممکن است خسارات جبران‌ناپذیری برای موکل و یا زحمت‌های نابجا برای دادگاه ایجاد نماید و یا موجب اطاله دادرسی شود. به همین جهت وجود ضوابط جامع و کامل درخصوص استعفای وکیل شایسته و بایسته است. عدم رعایت ضوابط مزبور توسط وکیل، بسته به مورد، موجب مسؤولیت انتظامی، مدنی و یا هر دو مسؤولیت می‌گردد. با توجه به لزوم حفظ حقوق موکل، برخی اقدامات وکیل مستعفی قابل پذیرش است. در این میان تقدیم دادخواست ناقص توسط وی که اصولاً تخلف انتظامی بوده، مورد پذیرش قرار گرفته است.
همچنین قانون‌گذار در برخی موارد به‌رغم ابلاغ به وکیل، تجدید ابلاغ به موکل را لازم دانسته، حتی در صورت اثبات بی‌اطلاعی موکل از استعفا، تاریخ اطلاع را ملاک محاسبه مواعد قرار داده که می‌تواند برای حقوق طرف مقابل مخاطره‌آمیز بوده، موجبات اطاله دادرسی و نیز تبانی وکیل و موکل را فراهم آورد. درنتیجه اصلاح ترتیبات اخیر بایسته به‌نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Resignation of an Attorney in Civil Proceedings

نویسندگان [English]

  • Saeed Mohseni 1
  • Maryam Sadeghi 2
1 Ph.D
چکیده [English]

Resignation of an attorney has important effects on the principal and the process of trial. If the court or principal do not know about the resignation of the attorney, it may create irreparable losses for principal or cause prolongation of proceedings. So determining exact and comprehensive criterions about the resignation of attorney is necessary. If the attorney does not observe these criterions, it may cause disciplinary or civil liability or both of them.
However, due to the necessity of the protection of principal's rights, some measures of resigned attorney is acceptable. For instance, presenting an incomplete petition by resigned attorney is satisfactory to the court, while the mentioned action of the attorney is a kind of disciplinary offence.
Sometimes legislature requires renewal of notification to principal, while it is serviced to the attorney and if it has been proved that the principal was not aware of the resignation of attorney, the principal's awareness date is the commencement of the computation of time limits. This provision may endanger other party's rights and cause prolongation of proceedings and result in collusion between principal and his/her attorney.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • attorney
  • Resignation
  • Principal
  • Court
  • Trial
  • Liability