اصل اعتبار گواهینامه ثبت اختراع و اعمال آن در نظام حقوقی ایران.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه تهران - پژوهشگر و مدرس حقوق مالکیت فکری

2 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران

چکیده

مهم‌ترین سندی که در دعاوی نقض حق اختراع توسط طرفین دعوا به دادگاه ارائه می‌شود گواهی ثبت اختراع است که حاکی از وجود حقی در محدوده‌ای مشخص برای دارنده آن است. یکی از اصول مهم برای تعیین اعتبار این سند، اصل اعتبار گواهی ثبت اختراع بوده که قلمرو اعمال آن بستگی به شرایطی از‌جمله نوع نظام ثبتی و کارکرد اداره ثبت آن دارد. مسئله اصلی آن است که آیا دادگاه ها به اجرای این اصل ملزم هستند و جایگاه اصل مذکور در ایران چگونه است؟. به همین منظور مقاله حاضر با روش تحلیلی – توصیفی سعی می‌کند ضمن مطالعه نوع نظام ثبتی اختراعات در ایران قابلیت اعمال این اصل را بررسی نموده و به این نتیجه دست یافته که با توجه به اعتبار دو دسته از گواهی‌های ثبت اختراع در ایران که بخشی تحت نظام اعلامی( به موجب قانون ثبت علائم و اختراعات سال 1310) و بخشی تحت نظام بررسی(به موجب قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری سال )1386 صادر شده‌اند؛ اعمال اصل اعتبار در خصوص همه گواهی‌ها یکسان نیست و اعمال این اصل تنها در رابطه با دعاوی مربوط به اختراعات ثبت شده تحت نظام ماهوی ایجاد شده به موجب قانون ثبت اخیر ممکن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presumption of Validity of Patents and its Implication in Iranian legal system

نویسنده [English]

  • zahra bahadori 1
1 000
چکیده [English]

The most important document to be used in any patent litigation is the patent itself which defines the patent right and determines its scope. The presumption of validity is a judicial presumption accepted in many countries. But the applicability of this presumption relies on factors like the patent registration system and the way the registration authority works. This article concerns with the necessity of applying this presumption in Iranian legal system. The library method is applied in this article mainly and some case studies are done too. Finally taking into account the two branches of Patents valid in Iran (patents issued under act of 1310 and those issued under the act of 1386) it concludes that this presumption should not be necessarily adopted in all Iranian courts according to the type of patents concerned because some are issued by a declaration system and others are issued by a substantive search system. and if this presumption is adopted the lawyers and judges should be so cautious .

کلیدواژه‌ها [English]

  • presumption of validity
  • Patent
  • patent registration system
  • declaration system
  • substantive search system