مقدمه ای بر چالش های هوش مصنوعی در حوزه ی مسئولیت مدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس حقوق دانشکده ی حقوق دانشگاه هاروارد

چکیده

با گسترش اینترنت نسل پنجم و به کارگیری بیش از پیش یادگیری ماشین به عنوان یکی از زیرشاخه های هوش مصنوعی، نظام حقوقی با سوالات حقوقی گوناگونی مواجه خواهد شد. با توجه به گستردگی حوزه های مورد استفاده از هوش مصنوعی و عدم امکان بررسی تمامی عناوین در یک مقاله، در اینجا با بررسی چالش های پیش رو در رابطه با مسئولیت مدنی و هوش مصنوعی به برخی از این سوالات می پردازیم. تمرکز مقاله بر روی خودروهای خودران و استفاده ی پزشکان از هوش مصنوعی نوین به عنوان دو مثال رایج امروزی می باشد. هدف اولیه ی این مقاله آشنایی مقدماتی حقوقدانان با هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و جلب توجه حقوقدانان و قانونگذار به چالش های پیش رو در حوزه ی قانونگذاری در این زمینه است. در بخش نهایی، به برخی از پیشنهادات در ادبیات حقوقی موجود از جمله شخصیت حقوقی هوش مصنوعی، مسئولیت محض، و بیمه ی اجباری اشاره می شود. در این مرحله لازم است تا حقوقدانان و سیاستگذاران در پی تدوین اصول اخلاقی و حقوقی راهبردی برای استفاده از هوش مصنوعی باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introductory Study on the Challenges of Artificial Intelligence in Tort Law

نویسنده [English]

  • Zahra Takhshid
Harvard Law School Lecturer on Law and Lewis Fellow for Law Teaching
چکیده [English]

Artificial intelligence (AI) and machine learning are creating a promising future in tech innovations. From early cancer detection apps to autonomous vehicles, possibilities seem to be endless. Yet, with such technology, harm is also bound to follow. In such instances, the issue of tort liability begs our attention. Who should bear reasonability in case of an accident? When is an injury foreseeable? Such questions in negligence law will require a different perspective when one is dealing with an accident arisen out of the implementation of AI. Should tort law take the route of products liability law? Or will traditional negligence law be sufficient? This article takes a bite at the current literature on autonomous vehicles and medical malpractice law and the challenges of assigning liability. It also offers a look into possible guiding principles for AI with a focus on national Iranian law. This article aims to provide a roadmap for further research in Iran on the intersection of torts and AI.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial Intelligence
  • tort law
  • Negligence
  • Machine learning
  • AI Principles