نویسنده = مریم اکبری
تعداد مقالات: 1
1. آیین دادرسی مربوط به دعاوی تصرف عدوانی

دوره 8، شماره 19، پاییز و زمستان 1390، صفحه 53-84

10.22059/jolt.2013.30138

حمید ابهری؛ مریم اکبری