نویسنده = �������� ������ �������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. آثار الزامات کنوانسیون تنوع زیستی بر قراردادهای انتقال فناوری زیستی

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 67-86

10.22059/jolt.2018.235054.1006360

ابراهیم عبدی‌پور فرد؛ سید جعفر موسوی


2. خلط نظری ناشی از خطا در واژه‌شناسی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 81-100

10.22059/jolt.2014.52496

ابراهیم عبدی پور فرد؛ نصراله جعفری خسروآبادی