نویسنده = ������������������ ����������������
تعداد مقالات: 2
1. تقدم حق الزام به اجرای تعهد بر حق فسخ در آرای دادگاه‌های ایران و نقد آن

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 241-259

10.22059/jolt.2019.249077.1006483

علی‌اصغر ریاحی؛ محمود صادقی؛ محمدباقر پارساپور


2. عقود امانی غیرمضمونه و مضمونه

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 233-256

10.22059/jolt.2015.56837

میثم اکبری دهنو؛ هانی حاجیان؛ محمد باقر پارساپور