نویسنده = ���������� ������������ ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان مواد خوراکی معیوب در حقوق ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-21

10.22059/jolt.2014.52493

عهدیه السادات افضلی حسینی؛ محمدرضا امیرمحمدی؛ ایوب احمد پور گهرت